Mister Donut

ปี 2521 เป็นผู้ริเริ่มนำ มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut) มาสู่ผู้บริโภคชาวไทย ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของสินค้า และการบริการอย่างต่อเนื่อง ทำให้แบรนด์มิสเตอร์ โดนัท สามารถก้าวขึ้นเป็นแบรนด์โดนัทยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทยในใจผู้บริโภค