Brown Café

2563 แบรนด์ บราวน์ คาเฟ่ (Brown Café) ร้านชานมไข่มุกและขนมหวาน ที่คำนึงถึงคุณภาพและตระหนักถึงสุขภาพเป็นหลัก ใส่ใจและละเอียดอ่อนในการคัดสรรวัตถุดิบ จึงเกิดเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าด้วยความตั้งใจในทุกเมนู