Terraces De Bangkok

พ.ศ. 2553  บริหารร้านอาหารไทย เดอะ เทอเรส โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้บริการ และเน้นคุณภาพอาหารที่ปรุงแต่งจากวัตถุดิบที่สดใหม่ พร้อมมีเมนูอาหารที่หลากหลาย ตลอดจนบริการที่ลูกค้ามีความประทับใจ  และรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร จากวันนั้นจนถึงวันนี้ สืบสานเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่น พัฒนามาอีกขั้น สู่ “เทอเรสซ์ ณ บางกอก”  ในปัจจุบัน